Huonekaluliikkeen Barkarbyn myymälä

Huonekaluliikkeen Barkarbyn myymälä

Barkarby on yksi yhtiön ruotsissa omistamista ja hallinnoimista 18 myymälästä. Vuonna 2013 EnergyMachines™ tilattiin tekemään Barkarbyn kiinteistön energiaoptimointi. Työ pienensi heidän energialaskuaan 1,1 miljoonalla kruunulla vain vuodessa.

Energiakulutuksen vähentäminen
1350
MWh/vuosi
Hiilidioksidipäästöjen vähennykset
tonnia/vuosi
Investoinnit
Säästöt käyttökuluissa
109000
Takaisinmaksuaika
vuosia
ALUE
38000
neliömetri

Asiakkaallamme on energian käyttöä ja ympäristövaikutuksia koskevat korkeat standardit, joiden täyttämiseksi jokaisen myymälän työskenneltävä jatkuvasti. Vuonna 1993 rakennetun Barkarbyn kokonaispinta-ala on 38 000 neliömetriä. Se käytti kaukolämpöä, kun EnergyMachines™ aloitti projektin.

EnergyMachines™ käynnisti tekniset asennukset ja otti käyttöön uusia energiankäytön valvontamenetelmiä, jotka ottivat huomioon kiinteistön tarpeet. Uusia laitteita ei asennettu. Optimointimme tehtiin kokonaan olemassa olevaan laitteistoon.

Suuret säästöt  saavutettiin, kiitos uuden energiaoptimoinnin

12 kuukauden säätöjen jälkeen kaukolämmön kulutusta vähennettiin 45 %, mikä vastaa 600 MWh. Lisäksi tehontarve pieneni 15 %, mikä vastaa 751 MWh:ia.

Nämä säästöt pienensivät asiakkaamme energialaskua 1,1 miljoonalla kruunulla. Energiansäästön odotetaan kasvavan Barkabyn myymälässä, sillä työ ei ole vielä täysin valmis.

Onnistunut pilottihanke aiheuttaa heijastevaikutuksia

Barkarbyssa saavutetut säästöt ovat johtaneet energian optimoinnin, suunnittelun puitesopimukseen nykyisissä ja tulevissa myymälöissä. Uumajaan suunniteltuun myymälään Energy Machines suunnittelee maalämpöasennuksia, jotka majdollistavat 31 000 neliömetrin rakennuksen lämmityksen ja jäähdytyksen.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja tästä projektista

Thomas Göransson
Business Manager
thomas.goransson@energymachines.com
+46-(0)70-766-70-10

Ratkaisut

Muut Energy Machines-koneet