Ympäristöpolitiikka

Energy Machines™ ympäristöpolitiikka

EnergyMachines™ toimittaa tuotteita ja palveluita, jotka hyödyntävät asiakkaiden, omia energia virtoja. Edistämme kasvihuonekaasupäästöjen vuotuista vähentämistä järjestelmillä, jotka vähentävät energiankulutusta. Ympäristölupaus on ponnistelujemme perusta. Siinä määritellään, miten vaikutamme ympäristöön, kuka organisaatiossa on vastuussa, miten asetetaan tavoitteet ja miten se otetaan käyttöön.

Energy Machines™ vastuut

EnergyMachines™ harjoittaa aktiivista ympäristöjohtamista yhteistyössä asiakkaiden, toimittajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja pyrkii vastaamaan ja ylittämään odotukset. EnergyMachines™ on täytettävä sovellettavat oikeudelliset vaatimukset ympäristönäkökohtien osalta ja estettävä saastumista muutamissa sovellettavissa osissa. Toimitusjohtajamme vastaa viime kädessä lainsäädännön noudattamisesta.

Ympäristöpolitiikastamme tiedotetaan kaikille yrityksen työntekijöille, ja sivutoimipistepäällikkömme varmistavat, että työntekijöihin sovelletaan erityisiä tavoitteita, käytäntöjä ja menettelyjä.

Jokaisen työntekijän vastuulla on noudattaa yrityksen ympäristösääntöjä ja -menettelyjä. Toimiston ympäristöjohtamista hoitaa hallintohenkilöstö.

Ympäristönäkökohdat

Toiminnassaan yhtiö on tunnistanut tärkeimmät osa-alueet ympäristönäkökulmasta.

Kierrätys
EnergyMachinesin™ toimistoissa syntyvät jätteet (paperi, pakkaus, elektroniikka, loistelamput ja paristot) kierrätetään ympäristön kannalta järkevällä tavalla ja jätteen määrää pyritään vähentämään.

Ostot
Ostojen osalta Energy Machines ensisijaisesti valitsee kestävimmän toimittajan tai tuotteen, jotta voidaan vähentää ympäristövaikutuksia. Ympäristö on sisällytettävä parametrina kaikkiin tuotteiden ja järjestelmien hankintoihin ja hankintoihin. Ostetuissa kulutushyödykeissä olisi oltava yksi tai useampi vakiintuneista ympäristömerkeistä.

Energia
Toiminta kuluttaa energiaa lämmityksen, lämpimän käyttöveden tuotannon ja sähkönkulutuksen muodossa. EnergyMachines™ pyrkii vähentämään energiankulutusta ja varmistamaan, että käytetty energia on ympäristöystävällistä.

Matkailu
Liikematkojen korvaamiseksi on harkittava, ja valittava ympäristöystävällisin vaihtoehto seuraavista menetelmistä: Junan käyttäminen lentämisen sijasta, videoneuvottelujen suosiminen matkustamisen sijasta.

Ympäristötavoitteet ja omavalvonta

Seuraamme jatkuvasti ympäristövaikutuksiamme. Päivitämme ympäristöpolitiikkaamme vuosittain ympäristötavoitteidemme perusteella. Sen jälkeen luomme toimintasuunnitelmia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja rakennamme tarkistusjärjestelmän, jolla varmistetaan, että onnistumme. Ympäristötavoitteiden saavuttaminen on tehtävä vuosittain. Jos näin ei ole, laaditaan toimintasuunnitelma. Hallintojohtaja vastaa omavalvontatoimista.