Kööpenhaminan lentoasema

Kööpenhaminan lentoasema

Energiakulutuksen vähentäminen
4500
MWh/vuosi
Hiilidioksidipäästöjen vähennykset
2127
tonnia/vuosi
Investoinnit
Säästöt käyttökuluissa
Takaisinmaksuaika
6
vuosia
ALUE
neliömetri
  • Sijainti: Kastrup, Tanska
  • Valmistumisvuosi: 2015
  • Energiajärjestelmä: ATES (pohjavesikerroksen lämpöenergian varastointi) geoterminen laitos
  • ATES pohjavesikaivot, määrä: yhteensä 10 - 5 kylmää, 5 lämmintä
  • ATES pohjavesikaivot, syvyys: 130 metriä
  • Jäähdytysteho: 5 MW, 10 000 MWh / vuosi
  • Lämmitysteho: 2 MW, 12.000 MWh /vuosi (lämpöpumpun kautta, ulkoinen palveluntarjoaja vuonna 2016)

Yhden Tanskan suurimman ATES-energiajärjestelmän (aquifer thermal energy storage) perustamisella oli merkittävä rooli Kööpenhaminan lentoaseman hiilineutraaliuden saavuttamisessa vuonna 2019.

Suuria määriä pohjavettä sisältäviin maanalaisiin kalkkikivikerroksiin ulottuu viisi paria kaivoja. Vesi pumpataan ylös ja kulkee lämmönvaihtimen läpi, joka on kytketty lentokentän jäähdytysjärjestelmään. Tässä kylmä pohjavesi jäähdytetään 18 °C:seen, kun taas pohjavesi lämmitetään prosessilla samaan lämpötilaan. Jäähdytysprosessi toimii kesäkuukausina ja kääntyy syksyllä päin vastaiseksi.

ATES-laitos pystyy tuottamaan jopa 5 MW:n jäähdytystehon. Vuonna 2015 asennetun laitoksen käyttöiän arvioidaan olevan vähintään 25 vuotta ja takaisinmaksuaika alle kuusi vuotta.

Kun lentoaseman jäähdytysjärjestelmät on optimoitu, pohjaveteen perustuva geoterminen energiajärjestelmä kattaa yli 80 % lentoaseman rakennusten jäähdyttämiseen käytetystä energiankulutuksesta. ATES-laitos jäähdyttää noin 10 kertaa tehokkaammin kuin lentoaseman aiemmat energialaitokset.

2016: Energiajärjestelmään integroitiin lämpöpumppu (ulkoinen toimittaja), mikä mahdollisti maalämpölaitoksen suuremman lämmitystarpeen. Lämpöpumpun lisääminen edisti laitoksen etenemistä kohti tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2020 mennessä.

Copenhagen Airports A/S-lentoaseman energiankulutus on vähentynyt 4,5 GWh vuodessa ja energiakustannukset ovat puolestaan tuottaneet jopa 50 miljoonaa vuoteen 2020 mennessä - vain viisi vuotta ATES-laitoksen valmistumisen jälkeen.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja tästä projektista

Stig Niemi Sørensen
Chief Technical Officer - ATES
stig.niemi@energymachines.com
+45 22 75 74 14

Ratkaisut

Muut Energy Machines-koneet