Aurinko- ja tuulivoima katoilla

Veto-tyyppiset tuuliturbiinit

Energy Machines Windin vetoturbiinit voidaan sijoittaa turbulenttisille alueille, kuten katoille, eivätkä ne tarvitse korkeaa mastoa. Voimanlisäykseen kaupallisiin tai asuintaloihin tuulisilla paikoilla, verkon ulkopuolisiin mökkeihin tai kenttäasennuksiin.

Noste-tyyppiset tuuliturbiinit

Energy Machines Wind nostetuuliturbiinit voidaan sijoittaa avoimille pelloille tai yksityisen rantaviivan varrelle. Asuintalojen, yhdyskuntien, kasvihuoneiden, maatilojen tai tuotantolaitosten sähköistämiseen tai sähkön lisäykseksi.

Mikä on:

VAWT- pystyakselinen tuuliturbiini

Pystyakselisessa tuuliturbiinissa (VAWT) lavat pyörivät pystyakselin ympäri, toisin kuin perinteisissä tuuliturbiineissa, joiden terät pyörivät vaaka-akselin ympäri. VAWT-turbiinit voidaan jakaa edelleen kahteen luokkaan: noste- ja vetotyyppisiin. Turbiineja on saatavina useina eri kokoina, ja eri tyypit valikoituvat sijainni ja käyttötarkoituksen perusteella.

Mikä on:

Vaikutus

Energy Machines Wind VA WT-tuulivoimaloilla on pieni hiilijalanjälki, ja ne tuottavat kestävää energiaa, jonka riski aiheuttaa haittaa luonnon monimuotoisuudelle on pieni.