Maalämpö ja -jäähdytys

Tee kiinteistösi älykäs, mukava ja kestävä Energy Machines -koneilla

Energy Machines™ -lämpöpumput ja -jäähdyttimet ovat integroitujen energiajärjestelmien sydän, jotka tarjoavat kiinteistöille lämmityksen, jäähdytyksen ja käyttöveden. Integroitu energiajärjestelmä on kaikki yhdessä laite: jäähdytysyksikkö ja lämpöpumppu yhdessä koneessa tai erikseen, rakennuksesi tarpeiden mukaan.

Se on jatkuva energiakierto – energian varastoiminen maan alle kesällä ja talteenoton talteenotto. Järjestelmä voi olla
BTES (Borehole Thermal Energy Storage) -pohjainen, jossa lämpö- ja kylmäenergia varastoidaan porareikiin tai ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) -pohjainen, jossa energia varastoidaan luonnollisiin maanalaisiin pohjavesikerroksiin.

VähennäCO2-jalanjälkeäsi ja energiakustannuksiasi fossiilivapaalla energiaratkaisulla.

Vaihda perinteinen energiajärjestelmäsi Energy Machines -ratkaisuun ja koe optimaalinen tehokkuus, mukavuus ja kestävyys - ilman planeettaan kohdistuvia kustannuksia. Yhdessä voimme tehdä EU:n vuoden 2050 nollanollatason ilmastotavoitteiden saavuttamisesta totta.

Ainutlaatuinen suorituskyky ja tehokkuus

Yhdistetty EM1-lämpöpumppu-jäähdyttimemme on jopa 35 prosenttia tehokkaampi vuositasolla kuin tavallinen lämpöpumppu, sillä jäähdytysyksiköt ja lämpöpumput kuljettavat enemmän lämpöenergiaa kuin prosessin ohjaamiseen tarvittava mekaaninen energia. Ratkaisumme saavuttavat jäähdytyksen, lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuotannossa COP (Tehokkuuskerroin) ** 10:n suuremman hyötysuhteen

** COP näyttää järjestelmän tuotetun energian ja kulutetun energian välisen suhteen. Mitä korkeampi COP, sitä suurempi on laitteen hyötysuhde.

Ainutlaatuinen markkinoilla

Energiy Machines™ ämpöpumput ja -jäähdyttimet on rakennettu parhaista saatavilla olevista osista, jotka sopivat parhaiten optimaalisten energiaratkaisujen saavuttamiseen. Ainutlaatuisen korkeat standardimme maksimoivat rakentamiemme integroitujen järjestelmien pitkäikäisyyden ja laadun.

Tekniikka
Talous
Dokumentaatio

Suorituskyky jopa COP 10 Energy Machines™ -optimaalisen lämmönvaihdintekniikan avulla

Energy Machines™ on useiden vuosien tutkimus- ja kehitystyön tulos. Integroitu energiajärjestelmä perustuu samaan tekniikkaan kuin lämmönvaihdin, joka ottaa tehokkaasti energiaa kuuman lämpötilan nesteestä kuuman käyttöveden esilämmitykseen. Tuloksena on tehokas energianvaihto.

Lämpöpumppu ottaa lämpöä suhteellisen matalalämpöiseltä alueelta (esim. maaenergian korkean lämpötilan alueelta) ja lisää mekaanista energiaa siirtäen sen alhaisen lämpötilan alueelle (esimerkiksi ulkoilmaan).

COP kertoo jäähdytysyksiköiden ja lämpöpumppujen suorituskyvystä

Lämpökerrointa (COP) käytetään jäähdytysyksiköiden ja lämpöpumppujen suorituskyvyn vertailuun. COP kuvaa kuljetettavan lämpöenergian ja lisätyn mekaanisen energian välistä suhdetta. Lämpöpumpun, joka nostaa lämpöenergian lämpötilasta 0°C 60 °C:seen, COP-kerroin on 2,5. Tämä tarkoittaa, että saatava lämpöenergia on 2,5 kertaa suurempi kuin syötetty energia. Jos lämpöpumppu nostaa lämpöenergian 0°C:sta 30 °C:seen, sen COP-kerroin on 5.

Molempiin suuntiin toimivat lämmönvaihtimet tarjoavat korkeamman COP:n

Liikekiinteistössä on usein samanaikainen lämmitys- ja jäähdytystarve. Jäähdytystarve voidaan tyydyttää tuottamalla 10 °C:n vettä ja lämmitystarve tuottamalla 40 °C:n vettä. Kun samanaikaisesti käytetään sekä lauhduttimelta että höyrystimeltä saatava energia niin saadun energian määrä suhteessa käytettyyn energiaan kaksinkertaistuu jolloin voidaan saavuttaa jopa COP 10.

Hukkalämmön käyttö suorituskyvyn parantamiseksi

Lämpöpumppupohjainen integroitu energiajärjestelmämme käyttää alijäähdytystekniikkaa, mikä parantaa suorituskykyä 30-50 % perinteisiin lämpöpumppuihin verrattuna. Parempi suorituskyky saavutetaan sekä kuuman veden tuotannossa että lämmöntarpeessa saavuttaen 45-60 °C:n lämpötilat.

Pienentyneet energiakustannukset auttavat sinua rahoittamaan investointisi ja samalla ne lisäävät kiinteistösi arvoa.

Energy Machinesilla saavutetut energiansäästöt auttavat sinua rahoittamaan investointejasi. Käyttämällä teknologioitamme voit tulla omavaraiseksi, jolloin sinun ei tarvitse maksaa tavanomaisille energiayhtiöille.
Jokainen energiakuluissa säästetty Euro lisää kiinteistön tuottamaa voittoa. (Arvio vaihtelee kiinteistöyhtiöiden välillä, mutta hyväksytty vaihteluväli on 1,2–2,0 €). Harvat investoinnit lisäävät kiinteistön arvoa yhdistetyn energiajärjestelmän tavoin. Ilmastofiksut, voittoa lisäävät investoinnit voidaan aloittaa tämän periaatteen perusteella.

Liity joukkoomme tässä energiansäästötehtävässä ja paranna samalla kilpailukykyäsi

EnergyMachines™ haastaa perinteisen teknologian ja tarjoaa kestävän ratkaisun energian kierrättämiseen. Järjestelmämme hyödyntää veteen maaperään, ja ilmaan varastoituneen energian, sekä sisäisistä kuormista (palvelinhuoneet, kylmäkaapit, jäähdytyslaitteet) syntyvän hukkanergian, joka talteenotetaan ja palautetaan kiinteistöön lämmityksen ja jäähdytyksen muodossa. Energian tuottaminen ja tehokas käyttö näillä tavoilla luo maapallollemme kestävän tulevaisuuden ja säästää rahaa.

Energiansäästö ja kilpailukykyinen LCC-laskenta yhdistetyllä energiajärjestelmällä.

Energy Machines-laitteiden avulla voit tuottaa kestävästi ja taloudellisesti lämmitystä, jäähdytystä ja lämmintä vettä. Ratkaisumme sopii erinomaisesti liikekiinteistöihin, jotka vaativat usein samanaikaista lämmitystä ja jäähdytystä ympäri vuoden. Standardivuodelle tehdyt taloudelliset laskelmat, joissa on käytetty lämmitystehon tarpeena 500 kW  ja jäähdytystehon tarpeena 500 kW, osoittavat kilpailukykyisen LCC-laskelman. Kaukolämmön investointikustannukset ja liitäntämaksu ovat 0 SEK. Energy Machines-järjestelmän investointikustannuksiksi on arvioitu noin 6,5 miljoonaa Sek.

Esimerkki 01: Asuinrakennus

1 500 MWh lämmitys, kiinteistö n. 20 000 m²

Energy Machines

Käyttökulut
300 tSEK
Pääoma
325 tSEK
Kunnossapito
100 tSEK
Yhteensä
725 tSEK

Tavallinen lämpöpumppu

Käyttökulut
450 tSEK
Pääoma
325 tSEK
Kunnossapito
100 tSEK
Yhteensä
875 tSEK

Kaukolämpö

Käyttökulut
1200 tSEK
Pääoma
Kunnossapito
Yhteensä
1200 tSEK

Esimerkki 02: toimistot, sairaalat, hotellit jne.

1 500 MWh lämmitys + 750 MWh jäähdytys, pinta-ala n. 20 000 m²

Energy Machines

Käyttökulut
350 tSEK
Pääoma
375 tSEK
Kunnossapito
100 tSEK
Yhteensä
825 tSEK

Tavallinen lämpöpumppu

Käyttökulut
500 tSEK
Pääoma
375 tSEK
Kunnossapito
100 tSEK
Yhteensä
975 tSEK

Kaukolämpö

Käyttökulut
1600 tSEK
Pääoma
Kunnossapito
Yhteensä
1600 tSEK

LähtöarvotHinta/kWh: Kaukolämpö SEK 0,80,  Kaukojäähdytys SEK 0,53 Sähkö SEK 1,00. Käyttöikä 20 vuotta.

EnergyMachines™ ratkaisuiden dokumentit

Täältä löydät Energy Machines™ laitteiden: Tuotekansiot, järjestelmäratkaisut ja tekniset tuote.

Ladattavat tuote-esitteet

EMA

Järjestelmä, jossa porakaivoin toteutettu energiavarasto

EMA1-EPEMA2-EPEMA3-EP

järjestelmä ilman höyrystinpiirin pumppua

EMA1-NEPEMA2-NEPEMA3-NEP

EMB-YTE

EMB1EMB2EMB3EMB4

EMHW-YLLE

EMHW2-YLLEEMHW3-YLLEEMHW4-YLLE