Onnistunut käyttöönotto inspiroi uusia geotermistä suunnitelmia Sandvik Coromantissa

Heinäkuu 28, 2022

Energy Machines on ylpeä siitä, että sillä on ollut rooli Sandvik Coromantin Puolan Katowicessa sijaitsevan tehtaan energiatehokkuuden parantamisessa. Vuoden 2018 hankkeessa määriteltiin useita tavoitteita, kuten energiakustannusten leikkaaminen, tehtaan hiilijalanjäljen pienentäminen ja sisäympäristön parantaminen.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi energiakoneet tuotiin suorittamaan energiakatselmus ja muuttamaan tehtaan jäähdytysjärjestelmä erillisistä jäähdyttimistä keskusjäähdytysjärjestelmäksi, joka pystyy käyttämään lämpöenergiaa uudelleen. Tämän lisäksi Energy Machines hallinnoi suunnittelu- ja asennustukea järjestelmien yhdistämisessä sekä kytkettäessä lämmöntalteenottoon ilmankäsittelylaitteista, prosessijäähdytyksestä ja paineilmasta.

Energy Machines on sittemmin suunnitellut ohjausjärjestelmän sekä toimittanut ja ottanut käyttöön yhdistetyn jäähdyttimen ja lämpöpumpun. Olemme myös jatkaneet järjestelmän toiminnan ja suorituskyvyn seuraamista EM Cloudin, pilvipohjaisen SCADA (supervisory control and data acquisition) -järjestelmämme kautta. 

Uuden energiajärjestelmän käyttöönoton jälkeen luvut osoittavat, että Sandvikin yhteistyö Energy Machinesin kanssa on tuottanut toivottuja tuloksia. Tehtaan sähkönkäyttö on vähentynyt 24 % ja maakaasun käyttö 40 %.

Onnistunut käyttöönotto on johtanut siihen, että Sandvik Coromant on allekirjoittanut sopimuksen Energy Machinesin kanssa yhteistyön jatkamisesta. Osana sopimusta tuemme Sandvikin ympäristöhankkeita osallistumalla porausreiän lämpöenergian varastointijärjestelmän suunnitteluun tehtaan energiansäästön laajentamiseksi entisestään.