Cytiva™ on hiljattain otettu käyttöön Energy Machines™ -integroidulla järjestelmällä

Marraskuussa 22, 2022

Cytiva™, aiemmin GE Healthcare Life Sciences, on yhdysvaltalainen biotieteiden yritys, joka asettaa korkeat standardit paikan päällä tapahtuvalle lämmitykselle ja jäähdytykselle. Tätä silmällä pitäen yritys etsi paremmin optimoitua ja ilmastoystävällisempää ratkaisua Ruotsin Uumajassa sijaitsevaan tuotantolaitokseensa. Syötä: Energiakoneet.

Päivitetty ratkaisu koostuu seuraavista:

• Integroitu EMA0,5-lämpöpumppujärjestelmä (suunniteltu 200 kW:n asennetulle lämmitysteholle)

• Geoterminen energian varastointi, jossa lämpöenergiaa varastoidaan ja uutetaan 14 porausreiästä 275 metrin syvyydessä

• Energiakoneet Pilviohjaus ja -valvonta

Projekti toteutui automaatiourakoitsija UPT AB:n, rakennusurakoitsija OF Bygg AB:n ja Bravida AB:n toimiessa projektin kantavana voimana. Odotamme innolla yhteistyön jatkumista näiden kumppaneiden kanssa tulevissa projekteissa.